ZŠ a MŠ Zlechov
Základní škola a Mateřská škola Zlechov

O nás

ZajišťujemeZŠ Zlechov
Školákům
Zdraví
Lásku
Entuziasmus
CHování
Ochotu
Vzdělání

Základní škola Zlechov je vesnická škola rodinného typu s 1. - 5. postupným ročníkem a školní družinou. Nachází se ve středu obce. Kapacita školy je 100 žáků. V posledních letech dosahuje škola naplněnost 70 - 80 žáků.

Strategie školy je zařazováno využití regionálních prvků – Tři králové, fašank, velikonoční zvyky, stavění máje, hody, advent, udržování vánočních zvyků a obyčejů.

Snažíme se být školou, která:

 • buduje pozitivní vztah ke škole a vzdělávání
 • pomáhá dětem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti
 • vytváří pohodové školní prostředí se vzájemnou tolerancí
 • učí potřebě vzdělávat se –podle schopností žáka, utváří jeho osobnost
 • rozumí svým žákům – má zájem o to jaký bude člověk, nejen co umí či neumí z učebních osnov
 • vybaví žáky co nejlepšími jazykovými znalostmi – jazykové zaměření
 • začleňuje žáky – se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky mimořádně nadané, žáky s jinou státní příslušností apod., umožňuje jim vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů
 • maximálně využívá informační technologie
 • nabízí sportovní a jiné zájmové vyžití – pravidelná plavecká výuka, sportovní soutěže, široká nabídka zájmových kroužků v odpoledním čase
 • rozvíjí zásady preventivního programu – besedy na téma mezilidských vztahů
 • se zaměřuje na přípravu pro praktický život
 • nabízí rodičům volný přístup do hodin,  podporuje partnerství mezi žáky, učiteli a jejich rodiči
 • Zajímají nás názory našich žáků a jejich rodičů – dotazníky, schránka důvěry.

V budově školy je 5 tříd a 2 odborné pracovny. Budova školy má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci a jejich učitelé. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Ve všech třídách je koberec, který je využíván při výuce, relaxaci žáků i k pohybovému vyžití o přestávkách. Žákům rovněž slouží učebna na výuku jazyků a počítačová učebna. V areálu školy se nachází altán – učebna v přírodě, kterou žáci využívají k  výuce i pro zájmovou činnost. Využíváme žákovskou knihovnu a školní zahradu. Pro sledování výukových programů slouží interaktivní tabule a DVD přehrávač. Škola má kvalitní hygienické zázemí - šatny  se skříňkami a WC v souladu s normami.

K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu, sportovní areál s doskočištěm a průlezkami a zahradu. V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy vždy po dohodě s vyučujícím. Materiální vybavení je dostatečné, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí učitelé i sami žáci.

Poslání školy:

Naše škola chce žákům zajistit kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi.
Naše vzdělávací metody rozvíjí u žáků samostatnost, tvořivost. Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí i komunikační dovednosti. Posilujeme sebedůvěru dětí, smysl pro úctu, slušnost, vzájemnou toleranci. Cílem je naučit žáka, jak se má efektivně učit.

Snažíme se dětem předat jednotlivé kompetence tak, aby co nejvíce dětí bylo kvalitně připraveno k přijetí na gymnázium či do výběrových škol.
Počty dětí ve třídách se pohybují kolem 15 žáků. Tento stav je pro učitele i žáky ideální. Při tomto malém počtu mají učitelé možnost žáky dobře poznat. Vyučující mohou podchytit nadané žáky a mohou toto nadání a talent žáků rozvíjet. Včas mohou být odhaleni také žáci, kteří potřebují zvýšenou péči a může jim být  ihned poskytována potřebná pomoc v rámci inkluze.

Škola podporuje psychické a fyzické zdraví, respektuje zásadu zdravého učení.

Na velmi dobré úrovni je na naší škole prevence sociálně patologických jevů. Vyučující se snaží podněcovat žáky ke smysluplnému využívání volného času i po skončení vyučování ve ŠD a v zájmových aktivitách. Škola nabízí několik zájmových kroužků, počítačový, přírodovědný, turistický, sportovní, výtvarný, aerobik, břišní tance, keramický, či slovácký kroužek. Žáci se mohou zapojit do výuky hry na hudební nástroje nebo angličtiny pro nejmenší. Na vedení kroužků se podílejí také rodiče dětí. Kromě nabídky kroužků organizujeme řadu mimoškolních aktivit. Do výuky zařazujeme regionální prvky – Tři králové, fašank, velikonoční zvyky, stavění máje, hody, advent,  vánoční  obyčeje…

Důraz je na naší škole věnován i environmentální výchově. Chceme vychovat člověka, který je řádným občanem, dodržujícím zákony, který zároveň ví, jak se v přírodě pohybovat a objevovat její krásno a zajímavosti. Vedeme žáky k tomu, aby více poznávali prostředí, ve kterém žijí a které je odmalička obklopuje. Jen tak se naučí zamýšlet nad tím, jestli by mohly samy různé situace ovlivnit či změnit.

Mezi každoroční akce pro děti patří drakiáda, recitační soutěž, beseda s policií a členy hasičského záchranného sboru, předvánoční besídky, Čertovská škola, karneval,  besídky ke Dni matek. V adventním čase učitelé pečou se žáky perníky či vizovické pečivo, učí je lití svíček a zdobení perníků či základům aranžování. Pravidelně zajíždíme do domova pro seniory s vystoupením a dárky.

Škola spolupracuje s místní knihovnou, sportovci, kynology i se Sborem pro občanské záležitosti. Děti vystupují při příležitosti zlatých svateb a vítání dětí do života. Několikrát do roka pomáhají žáci při úklidu veřejného prostranství ve středu obce a v okolí školy. Rodiče pomáhají škole při organizování školního plesu, při oslavě Dne dětí a Mikuláše. Zapojují se také do spaní ve škole, pořádaného k ukončení školního roku, nebo táboráku.

Základní škola

Rychlý kontakt

ZŠ a MŠ Zlechov,
Adresa: 687 10 Zlechov, Zlechov 229

č.ú. 86-3942080247/0100

ŠKOLAzszlechov@uhedu.cz
JÍDELNA: jidelna@zszlechov.cz

ŠKOLKAms@zszlechov.cz
 

Telefony

MŠ: 572 597 348
ŠD: 604 355 222
ŠJ: 572 597 041
ZŠ: 572 597 370

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek a výročí

Svátek má Bořek

Zítra má svátek Markéta

Počasí

dnes, pátek 12. 7. 2024
déšť 33 °C 19 °C
sobota 13. 7. slabý déšť 26/17 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 29/17 °C
pondělí 15. 7. zataženo 31/18 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie